Our Team

Principal Investigators:

 • prof. Robert Alicki
 • prof. Michał Horodecki
 • prof. Władysław Adam Majewski
 • prof. Marek Żukowski - project coordinator


Researchers:

 • dr Wiesław Laskowski
 • dr Marcin Wieśniak     
 
Post-docs:
 • dr inż. Marcin Pawłowski
 • dr Ramij Rahaman
 • dr Jeonghee Ryu
 • dr Zhi Yin
 
PhD Students:
 • mgr. Agnieszka Jankowska - Czyżewska
 • mgr. Arijit Dutta (MPD)
 • mgr. Marcin Markiewicz (MPD)
 • mgr. inż. Piotr Mironowicz
 • mgr. Mohamed Navareg (MPD)
 • mgr. Krzysztof Szczygielski
 • mgr. inż. Ryszard Weinar


Students:

 • Anna Maria de Rosier
 • Kamil Kostrzewa
 • Krzysztof Rosołek
 • Katarzyna Świątek Brzezińska