Open positions

 • for Post-docs

  Position: Post-doctoral research fellow in project „Technologies for information transfer and processing based on phenomena of a strictly quantum nature”

  Number of stipends: 1

  Institution: University of Gdańsk

  Maximum period of stipend agreement: 19 months

  Position starts on: December 1st, 2013.

  Stipend’s amount: 5,000 PLN  (tax free; a successful candidate will be additionally employed at University of Gdańsk with additional salary around 2000 PLN [taxed])

  Social insurance: yes

  Research tasks of the Project:

  1. Control of Generation of Resources for Non-Classical Communication and Metrology
  2. Detailed Structure of Sets of Entangled States
  3. New Tools for Entanglement Detection
  4. Quantum information and thermodynamics of micro and nano-systems.
  5. Mathematical aspects of quantum correlations and quantum formalism in general

  The candidate is asked to select the tasks, in which he/she is most interested to work.


  Profile of candidates:

  1. Background in theoretical physics (ability to synthesize and to select important facts)
  2. Good English speaking and writing


  Required documents:

  1. Motivation letter.
  2. Curriculum Vitae including a one-page summation of the Ph.D. thesis containing the candidate specific qualifications for the position. The application should highlight the candidate’s scientific achievements, the detailed description of their research experience, the description of foreign traineeships; if available, it should also include a list of publications and presentations in conferences.
  3. Copies of the final grade for the PhD course.
  4. Three recommendation letters.
  5. Description (max. 2 pages) of research interests in one or several research tasks (1-5).


  Project coordinator: prof.  Marek Żukowski

  Investigator supervising post-doc fellows: profs.: Robert Alicki, Michał Horodecki, Władysław Adam Majewski, Marek Żukowski

  Address for applications:  wieslaw.laskowski@ug.edu.pl

  Closing date: November 30th, 2013 (or until the position is filled)

  Please include in your offer: "In accordance with the personal data protection act from 29 th August 1997, I hereby agree to process and to store my personal data by the Institution for recruitment purposes”.

   

  The granting institution may seek to contact the best candidates only

  The candidates will be invited to an interview carried out by the Recruitment Committee. When appropriate, the Recruitment Committee will organize a teleconference over internet.

 • for students

  Nazwa stanowiska: student w projekcie TEAM FNP „Technologies for information transfer and processing based on phenomena of a strictly quantum nature”

  Liczba stypendiów: 1

  Instytucja oferująca stypendium:
  Instytut FizykiTeoretycznej i Astrofizyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Gdański

  Maksymalny czas trwania kontraktu: 21 miesięcy

  Data rozpoczęcia pracy: 01.12.2013r.

  Kwota stypendium: 1000 PLN miesięcznie

  Ubezpieczenie emerytalne i rentowe: NIE

  Zagadnienia badawcze Projektu:

  1. Generacja i kontrolowanie zasobów dla nieklasycznej komunikacji i metrologii.
  2. Badanie struktury splątania kwantowego.
  3. Nowe narzędzia do detekcji splątania kwantowego.
  4. Informacja kwantowa a termodynamika mikro- i nanoukładów.
  5. Matematyczne aspekty korelacji kwantowych.

  Oczekuje się, że student będzie pracował nad zagadnieniami dotyczącymi jednego z powyżej wymienionych tematu projektu. Wyniiki badań będą stanowiły podstawę pracy magisterskiej.


  Oczekiwania wobec kandydatów:

  1. Ukończone pierwsze trzy lata studiów z fizyki, lub fizyki technicznych (nie jest wymagane w dniu rozmowy kwalifikacyjnej).
  2. Motywacja do badań i kariery naukowej
  3. Dobre oceny z egzaminów
  4. Dobra znajomość języka angielskiego
  5. Znajomość zagadnień z listy (będzie podana wkrótce)

  Lista wymaganych dokumentów:

  1. List motywacyjny.
  2. CV.
  3. Lista ocen z egzaminów / ocena końcowa ze studiów I-go stopnia


  Imię i nazwisko laureata prowadzącego projekt w ramach którego oferowane jest stypendium: prof. Marek Żukowski

  Adres przesyłania zgłoszeń: fizwl@univ.gda.pl, fizetb@univ.gda.pl (prosimy o wysłanie zgłoszeń na oba adresy)

  Terminy nadsyłania zgłoszeń: 25.11.2013

  Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883"

  Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna (celem rozmowy jest określenie zainteresowań i motywacji kandydata).