for students

Open positions » for students

Nazwa stanowiska: student w projekcie TEAM FNP „Technologies for information transfer and processing based on phenomena of a strictly quantum nature”

Liczba stypendiów: 1

Instytucja oferująca stypendium:
Instytut FizykiTeoretycznej i Astrofizyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Gdański

Maksymalny czas trwania kontraktu: 21 miesięcy

Data rozpoczęcia pracy: 01.12.2013r.

Kwota stypendium: 1000 PLN miesięcznie

Ubezpieczenie emerytalne i rentowe: NIE

Zagadnienia badawcze Projektu:

 1. Generacja i kontrolowanie zasobów dla nieklasycznej komunikacji i metrologii.
 2. Badanie struktury splątania kwantowego.
 3. Nowe narzędzia do detekcji splątania kwantowego.
 4. Informacja kwantowa a termodynamika mikro- i nanoukładów.
 5. Matematyczne aspekty korelacji kwantowych.

Oczekuje się, że student będzie pracował nad zagadnieniami dotyczącymi jednego z powyżej wymienionych tematu projektu. Wyniiki badań będą stanowiły podstawę pracy magisterskiej.


Oczekiwania wobec kandydatów:

 1. Ukończone pierwsze trzy lata studiów z fizyki, lub fizyki technicznych (nie jest wymagane w dniu rozmowy kwalifikacyjnej).
 2. Motywacja do badań i kariery naukowej
 3. Dobre oceny z egzaminów
 4. Dobra znajomość języka angielskiego
 5. Znajomość zagadnień z listy (będzie podana wkrótce)

Lista wymaganych dokumentów:

 1. List motywacyjny.
 2. CV.
 3. Lista ocen z egzaminów / ocena końcowa ze studiów I-go stopnia


Imię i nazwisko laureata prowadzącego projekt w ramach którego oferowane jest stypendium: prof. Marek Żukowski

Adres przesyłania zgłoszeń: fizwl@univ.gda.pl, fizetb@univ.gda.pl (prosimy o wysłanie zgłoszeń na oba adresy)

Terminy nadsyłania zgłoszeń: 25.11.2013

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883"

Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna (celem rozmowy jest określenie zainteresowań i motywacji kandydata).